LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

LMHT 12.7 là phiên bản mở đường cho giải đấu MSI 2022. Dưới đây là chi tiết các thay đổi về tướng, trang bị, ngọc và skin.

LMHT 12.7 là bản cập nhật mở đường cho giải đấu MSI 2022 (phiên bản thi đấu là LMHT 12.8). Do đó, các thay đổi mang tính cân bằng cực mạnh phải được áp dụng ngay từ bây giờ. Dưới đây là chi tiết các thay đổi trong phiên bản LMHT 12.7:

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

 • Tóm tắt bản cập nhật LMHT 12.7
 • Cập nhật tướng
  • Tăng sức mạnh
  • Giảm sức mạnh
  • Điều chỉnh
 • Cập nhật trang bị
  • Mặt Nạ Vực Thẳm
  • Cung Phong Linh
  • Bùa Nguyệt Thạch
  • Kiếm Âm U
 • Ngọc bổ trợ
 • Trang phục mới

Tóm tắt bản cập nhật LMHT 12.7

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Cập nhật tướngTăng sức mạnh

Gangplank

Nội tại – Thử Lửa

SÁT THƯƠNG ĐỐT CƠ BẢN TĂNG TỪ 55-225 (cấp độ 1-18) >>> 55-310 (cấp độ 1-18)

W – Bổ Sung Vitamin

NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO GIẢM TỪ 80/90/100/110/120 >>> 60/70/80/90/100

Gwen

E – Xén Xén

HỒI CHIÊU TRẢ LẠI VỚI ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG ĐẦU TIÊN TĂNG TỪ 50% >>> 60%

Kalista

Chỉ Số Cơ Bản

 • NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN 250 >>> 300
 • TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 325 >>> 330
 • TỐC ĐỘ ĐÁNH THEO CẤP 4% >>> 4.5%

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Karthus

Q – Tàn Phá

SÁT THƯƠNG LÊN QUÁI 85% >>> 95%

Lillia

Nội tại – Quyền Trượng Mộng Mị

HỒI MÁU LÊN TƯỚNG 12-140 (cấp độ 1-18) (+12% SMPT) >>> 12-140 (cấp độ 1-18) (+20% SMPT)

W – Nện Cái Nè!

SÁT THƯƠNG 70/90/110/130/150 (+35% SMPT) >>> 80/100/120/140/160 (+35% SMPT)

Neeko

W – Phân Hình

NỘI TẠI SÁT THƯƠNG PHÉP CỘNG THÊM 50/70/90/110/130 (+60% SMPT) >>> 50/80/110/140/170 (+60% SMPT) 

NỘI TẠI TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG THÊM 10/15/20/25/30% >>> 10/17.5/25/32.5/40% 

Pantheon

Chỉ Số Cơ Bản

MÁU HỒI PHỤC CƠ BẢN 9 >>> 7.5

Q – Ngọn Giáo Sao Băng

ĐỘ DÀI Q NHẤP 550 đơn vị >>> 600 đơn vị

ĐỘ RỘNG Q NHẤP 150 đơn vị >>> 120 đơn vị

E – Tiến Công Vũ Bão

Pantheon sẽ không còn bị làm chậm khi di chuyển lùi trong khi đang vận E – Tiến Công Vũ Bão

R – Trời Sập

Pantheon giờ sẽ đáp đất sớm hơn 0.25 giây

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Wukong

Q – Thiết Bảng Ngàn Cân

HỒI CHIÊU: 9/8.5/8/7.5/7 giây >>> 8/7.5/7/6.5/6 giây

W – Chiến Binh Tinh Quái

HỒI CHIÊU: 20/19/18/17/16 giây >>> 20/18/16/14/12 giây

MỚI – 72 PHÉP THẦN THÔNG: Wukong giờ đã có thể đi xuyên tường với W – Chiến Binh Tinh Quái

E – Cân Đẩu Vân

 • SÁT THƯƠNG PHÉP: 80/110/140/170/200 (+80% SMPT) >>> 80/110/140/170/200 (+100% SMPT)
 • SÁT THƯƠNG THÊM LÊN QUÁI: 50% >>> 80%

Yasuo

Chỉ số cơ bản

Máu tăng từ 490 >>> 520

R – Trăn Trối

Hồi chiêu giảm từ 80/55/30 giây >>> 70/50/30 giây

Yone

R – Đoạt Mệnh

Hồi chiêu giảm từ 120/100/80 giây >>> 120/90/60 giây

Giảm sức mạnh

Jayce

Chỉ số cơ bản

 • Máu theo cấp tăng từ 90 >>> 95
 • Máu tăng từ 560-2090 (cấp độ 1-18) >>> 520-2135 (cấp độ 1-18)
 • Giáp cơ bản giảm từ 27 >>> 22
 • Giáp theo cấp tăng từ 3.5 >>> 3.8

Lee Sin

Chỉ Số Cơ Bản

SMCK CƠ BẢN 68 >>> 66

Q – Sóng Âm/Vô Ảnh Cước

 • SÓNG ÂM SÁT THƯƠNG: 55/80/105/130/155 (+100% SMCK cộng thêm) >>> 50/75/100/125/150 (+100% SMCK cộng thêm)
 • VÔ ẢNH CƯỚC SÁT THƯƠNG TỐI THIỂU 55/80/105/130/155 (+100% SMCK cộng thêm) >>> 50/75/100/125/150 (+100% SMCK cộng thêm)
 • VÔ ẢNH CƯỚC SÁT THƯƠNG TỐI ĐA 110/160/210/260/310 (+200% SMCK cộng thêm) >>> 100/150/200/250/300 (+200% SMCK cộng thêm)

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Ryze

Q – Quá Tải

SÁT THƯƠNG PHÉP: 70/90/110/130/150 (+45% SMPT) (+3% năng lượng cộng thêm) >>> 70/90/110/130/150 (+50% SMPT) (+2% năng lượng cộng thêm)

Zeri

Chỉ Số Cơ Bản

 • SMCK THEO CẤP: 2 >>> 1.5
 • SMCK: 53-87 (cấp độ 1-18) >>> 50-75.5 (cấp độ 1-18)
 • GIÁP CƠ BẢN: 22 >>> 20
 • MÁU THEO CẤP: 90 >>> 95
 • MÁU Ở CẤP 18: 2030 >>> 2115

Q – Súng Điện Liên Hoàn

 • TỔNG SÁT THƯƠNG: 10/15/20/25/30 (+110% tổng SMCK) >>> 7/9/11/13/15 (+110/112.5/115/117.5/120% tổng SMCK)
 • CHỈ MỘT CƠ HỘI: Q – Súng Điện Liên Hoàn giờ sẽ chỉ áp dụng hiệu ứng đòn đánh một lần mỗi phát bắn
 • KHÔNG NHANH ĐẾN THẾ: Zeri giờ chỉ có thể nhận một cộng dồn R – Điện Đạt Đỉnh Điểm và giảm hồi chiêu E – Nhanh Như Điện với mỗi lần sử dụng Q – Súng Điện Liên Hoàn (trừ đòn chí mạng)
 • GIẬT CHÍ MẠNG: Đòn chí mạng của Q – Súng Điện Liên Hoàn sẽ cho Zeri thêm một cộng dồn R – Điện Đạt Đỉnh Điểm và một lần giảm hồi chiêu của E – Nhanh Như Điện(Tối đa nhận hai cộng dồn: một lần khi bắn trúng tướng và một lần khi chí mạng lên tướng)

W – Xung Điện Cao Thế

SÁT THƯƠNG PHÉP: 40/75/110/145/180 (+100% tổng SMCK)(+60% SMPT) >>> 10/45/80/115/150 (+120% tổng SMCK)(+70% SMPT)

E – Nhanh Như Điện

HỒI CHIÊU: 23 giây >>> 28/26.5/25/23.5/22 giây

R – Điện Đạt Đỉnh Điểm

Hồi chiêu giảm từ 100/90/80 giây >>> 120/95/70 giây

Điều chỉnh

Rengar

Q – Tàn Ác

Sát thương cộng thêm từ Q – Tàn Ác bị giảm 40% lên trụ

W – Tiếng Gầm Chiến Trận

SÁT THƯƠNG THÊM LÊN QUÁI 65-130 (cấp độ 1-18) >>> 85-150 (cấp độ 1-18)

Cập nhật trang bịMặt Nạ Vực Thẳm

Kháng phép giảm từ 5 (+1% máu cộng thêm), tối đa 20 >>> 5 (+1.2% máu cộng thêm), tối đa 25

Cung Phong Linh

Hồi chiêu tăng từ 90 giây >>> 110 giây

Bùa Nguyệt Thạch

Hồi máu và lá chắn mỗi cộng dồn giảm từ 7% (tối đa 35% ở 5 cộng dồn) >>> 6% (tối đa 30% ở 5 cộng dồn)

Kiếm Âm U

 • Giá tổng giảm từ 2400 vàng >>> 2300 vàng
 • Giá công thức giảm từ 600 vàng >>> 500 vàng
 • Hồi chiêu giảm từ 45 giây >>> 35 giây

Ngọc bổ trợ

Thuốc Thời Gian

 • Hồi máu và năng lượng ngay lập tức giảm từ 50% >>> 30%
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ 5% >>> 4%

Trang phục mới

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Ahri Ẩn Chính Pháp Sư

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Hecarim Ẩn Chính Nhân Mã

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Ryze Ẩn Chính Ẩn Sĩ

LMHT 12.7: Chi tiết bản cập nhật chuẩn bị cho MSI 2022

Xayah & Rakan Ẩn Chính Tình Nhân

Trả lời