Khôi phục cài đặt gốc và hard reset OPPO A39 (Neo 9s)

Khôi phục thiết đặt gốc giúp đỡ bạn đặt lại toàn bộ thiết đặt của Tablet về mặc định trong phòng sản xuất.

Note: Toàn bộ những dữ liệu( hình ảnh, danh bạ, tin nhắn…) sẽ mất hết.

Khôi phục thiết đặt gốc và hard reset OPPO A39 (Neo 9s) như sau:

Phần 1: Khôi phục thiết đặt gốc: Cài đặtvàgt;Thiết đặt bổ sungvàgt;Sao lưu và Đặt lạivàgt;Khôi phục thiết đặt gốcvàgt;Xóadữ liệu.

Khôi phục cài đặt gốc.

Khôi phục thiết đặt gốc.

Phần 2: Hard Reset.

Bước 1: Tắt nguồn trọn vẹn. Sau đó nhấn nút nguồn+AL giảm để vào recovery. Chọn “English”.

Chọn English

Chọn “English”.

Bước 2: Chọn “Wipe data”.

Chọn Wipe data

Chọn “Wipe data”.

Bước 3: Chọn “Wipe all data and removable application”.

Chọn Wipe all data and removable application

Chọn “Wipe all data and removable application”.

Bước 4: Chọn “Ok”.

Chọn Ok

Chọn “Ok”.

Bước 5: Chọn “Reboot”.

Chọn Reboot

Chọn “Reboot”.

Bước 6: Chọn “Ok” để khởi động lại thiết bị.

Chọn Ok để khởi động lại thiết bị.

Chọn “Ok” để khởi động lại thiết bị.

Như vậy là chúng ta đã thao tác thành công hard reset trên Oppo A39.